Prawo

Najlepszym pojęciem prawa okazuje się być pojęcie przedmiotowe. Jest to zbiór i cały system norm prawnych. Więcej »

 

Koncepcje prawa

Pojmowanie prawa jest niezwykle zróżnicowane. Bardzo ciekawe jest zestawienie koncepcji prawa dokonane przez Z. Ziembińskiego. Podjął się on scharakteryzowania różnych koncepcji oraz subkoncepcji prawa. Pierwszą kategorią są koncepcje normatywne, które określają prawo jako zespół norm postępowania. Do koncepcji normatywnych należy zaliczyć koncepcję pozytywistyczną, koncepcję prawnonaturalną oraz koncepcję niepozytywistyczną. Pierwsza z nich zakłada, że prawo zajmuje się wyłącznie sprawami, które zostały ustanowione przez organy władzy publicznej. Druga koncepcja zajmuje się normami wyłącznie prawa pozytywnego, prawnie ustanowionego przez władzę, a trzecia z nich obejmuje prawo pozytywne jak również pozostałe elementy, które dotyczą rozumowania oraz stosowania prawa pozytywnego. Drugą kategorią, jaką znajdziemy w pracy Ziembińskiego są koncepcje realistyczne, które zakładają, iż prawo to zestawienie faktów związanych z ustalaniem, obowiązywaniem oraz stosowaniem prawa.

Prawo handlowe

Prawo handlowe to szeroka gałąź należąca do prawa prywatnego. Wywodzi się ono bezpośrednio z prawa cywilnego, a wyodrębniono je z powodu rosnącego cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. Źródła prawa handlowego odnaleźć można w kodeksie handlowym. Warto zauważyć, iż nie wszystkie systemy polityczne wyodrębniają ten rodzaj prawa, jak na przykład Codice civile pochodzący z Włoch, który zawiera w sobie wszelkie przepisy i normy dotyczące obrotu powszechnego oraz profesjonalnego. Prawo handlowe zapoczątkowane zostało przez rzymskie prawo zobowiązań. Pełna emancypacja prawa handlowego miała miejsce w XIX wieku na terenie Europy, co było podyktowane bardzo silnym rozwojem gospodarczym. W Polsce pierwsze wzmianki o prawie handlowym pojawiają się w 1934 roku, gdzie ujęte było ono w księgi kodeksu handlowego. Warto wspomnieć, iż w polskim systemie prawnym brakuje pełnej regulacji czynności handlowych. Powstająca trzecia księga kodeksu cywilnego odnosi się jedynie do części z nich.

Jak dobrze uczyć w szkołach?

Wszyscy mówią o tym, iż polski system oświaty nie działa najlepiej. Wszyscy mówią o tym, że trzeba coś tutaj zmienić. Wszyscy twierdzą, iż ludzie w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie robią nic, aby istniejącą sytuację poprawić. Jednakże jeśli już zapytamy się kogoś, co można by zrobić, aby poprawić sytuację, to nie usłyszymy odpowiedzi. Jest to bowiem z całą pewnością bardzo trudna kwestia. W szkołach bardzo zauważalny jest nadmiar materiału w stosunku do ilości zajęć. Jednakże jeśli zwiększymy ilość godzin lekcyjnych na dane przedmioty, to również pojawią się bardzo liczne głosy sprzeciwu. Myślę więc, iż nie jest to do końca łatwa sprawa. Z resztą, gdyby była łatwo, to nie mielibyśmy teraz tych wszystkich bardzo trudnych spraw. Najbardziej widoczne są braki matematyczne wśród młodzieży ze szkół średnich. Gdy idzie im się zmierzyć z poziomem na uczelni wyższej, to okazuje się, że bardzo duża liczba młodych osób po prostu najzwyczajniej w świecie rezygnuje z przygody na studiach. Jest to kłopot, który trzeba naprawić.

Prawo karne

Prawo karne określane jako sensu largo to zestawienie przepisów prawnych, które dotyczą w sposób bezpośredni odpowiedzialności karnej człowieka, za dokonywanie czynności zabronionych i obarczonych konsekwencją kary kryminalnej. Prawo karne zostało podzielone pod względem kryterium przedmiotu regulacji, a poszczególne kategorie to: prawo karne materialne (określane mianem prawa karnego sensu stricto, traktuje ono o przestępstwach, odpowiedzialności za przestępstwa, środkach prawnych względem przestępców), prawo karne procesowe (spotykane pod nazwą prawo karne formalne, dotyczy ono sposoby postępowania w chwili zajścia czynu zabronionego przez prawo karne materialne) oraz prawo karne wykonawcze (jest zbiorem przepisów, które normują wykonywanie kar, środków karnych oraz pozostałych sposobów rozstrzygnięć, które są wydawane w postępowaniu karnym). Prawo karne bardzo silnie powiązane jest z prawem nieletnich, które traktuje o postępowaniu karnym względem nieletnich.

Lodówka

Najniezbędniejsze urządzenie w każdym domu Jedno z najważniejszych wynalazków z punktu widzenia konsumenta i zdrowia człowiek. Mówi się, że lodówka uratowała więcej istnień ludzkich niż wszystkie antybiotyki razem wzięte. Chłód bowiem zapobiega rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych jak salmonella. W czasach prehistorycznych ludzie docenili przechowywanie żywności w chłodzie i śniegu. Hamowało to rozwój mikroorganizmów oraz co najważniejsze z ich punktu widzenia, umożliwiało dłuższe przechowywanie żywności. Podobnie było w Średniowieczu – w wielu zamkach i domostwach znajdowały się piwnice do przechowywania żywności. Jednak nie zmieniło to faktu psucia się żywności po kilku dniach. Szukano więc sposobu, aby utrzymać chłód na dłuższy czas. Jednym z rozwiązań był dół wykopany w ziemi w jednym z rogów chaty, z dala od ogniska, wyłożony śniegiem lub lodem. Po zapełnieniu dziury żywnością zasypywano ziemią. Takie metody przechowywania mięsa stosowali Wikingowie – zachowywało ono świeżość przez długi okres po zakończeniu zimy. Pierwszą lodówkę wynaleziono dopiero w 1914 roku. Bazowała ona na chłodziarkach, które znane już były w połowie XX wieku w Australii. Najprościej można powiedzieć, że działanie chłodziarki, a tym samym lodówki, bazuje na reakcjach termodynamicznych. Czynnik chłodzący wrze, odbierając ciepło z wnętrza lodówki. Potem musi zostać zmniejszone ciśnienie, które także powoduje spadek temperatury. Cykl się powtarza utrzymując niską temperaturę wewnątrz urządzenia.