Prawo

Najlepszym pojęciem prawa okazuje się być pojęcie przedmiotowe. Jest to zbiór i cały system norm prawnych. Więcej »

 

Matura

Ogromna ilość młodych ludzi w ostatnich latach co roku staje przed bardzo poważnym wyborem. W chwili gdy kończą się egzaminy maturalne oraz, co za tym idzie, nauka w liceum, trzeba podjąć ważną decyzję – wybierać się na studia, czy starać się rozpocząć karierę zawodową bez tego? Wbrew pozorom, nie jest to takie oczywiste. Wielu ludzi uważa, że bez studiów nie ma nawet mowy o znalezieniu dobrej pracy i zrobieniu kariery, jednak szybki rzut oka na obecną sytuację na rynku pracy pokazuje, że wcale nie jest to takie proste. Pracodawcy nie są już tak zainteresowani osobami które ukończyły te najczęściej wybierane kierunki oraz zaczynają dostrzegać to, że doświadczenie zawodowe oraz bardziej praktyczne umiejętności są znacznie ważniejsze i cenniejsze od ukończonych studiów. Nauka jest oczywiście bardzo ważna w życiu, ale nie można też z góry przyjąć, że ukończenie studiów zagwarantuje nam to, że pracodawcy sami będą się o nas bili – jeśli chcemy odnieść sukces w życiu zawodowym, to trzeba się znacznie bardziej o to postarać.

Źródła prawa w Polsce

Źródła naszego narodowego prawa dzielimy z reguły na powszechnie obowiązujące oraz wewnętrznie obowiązujące. Składniki każdej z tych grup są określone ściśle poprzez Konstytucję z roku 1997. Do źródeł powszechnie obowiązujących przypisane są: ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, konstytucja, akty prawa miejscowego oraz rozporządzenia. Dodatkowym składnikiem jest rozporządzenie na mocy ustawy, które określone jest przez art. 234 Konstytucji. Konstytucja określa również źródła prawa wewnętrznie obowiązującego, a są to w głównym stopniu: uchwały oraz zarządzenia Rady Ministrów. Jedną z zasadniczych różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami źródeł jest to, że w przypadku źródeł powszechnie obowiązujących ich skład jest zamknięty i nie może zostać rozszerzony, natomiast w przypadku źródeł wewnętrznie obowiązujących ich skład jest otwarty. Warto nadmienić, iż do źródeł wewnętrznie obowiązujących można zaliczyć inne akty, które nie są określone przez konstytucję, a są to między innymi zalecenia oraz okólniki.

Dobra Praca

Patrząc na sytuację na dzisiejszym rynku pracy, na usta samo ciśnie się pytanie: na jakie studia należy się wybrać aby mieć absolutną pewność, że po ich ukończeniu zdobędziemy dobrą pracę? Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że studia dają gwarancję zatrudnienia tylko wtedy, gdy decydujemy się na jakiś konkretny i specjalistyczny zawód – lekarz, prawnik czy inżynier. Zawody te wymagają jednak tego, aby osoba je wykonująca interesowała się tym tematem przez wiele lat, dlatego też ciężko jest postanowić zaraz po maturze, że zacznie się studiować medycynę, jeżeli nie była to wcześniej czyjaś pasja. Co jednak mają zrobić osoby które nie chcą studiować tego typu rzeczy? Ich sytuacja nie jest niestety łatwa. Nauka na kierunkach nieco mniej specjalistycznych stwarza spore ryzyko tego, że po jej zakończeniu nikt właściwie nie będzie chciał przyjąć nas do pracy właśnie z powodu mało sprecyzowanych umiejętności. Jeśli zatem chcemy rozwijać karierę zawodową, to wbrew pozorom znacznie lepiej jest zacząć to robić bez żadnych studiów.

Prawo finansowe

Prawo finansowe to zbiór przepisów i norm prawnych, które regulują gospodarkę finansową danego państwa oraz odnoszą się do takich kwestii jak: przygotowanie oraz uchwalenie budżetu danego państwa, ustanowienie źródeł finansowania działalności danego państwa, kwestie podatkowe, które odnoszą się do osób fizycznych oraz prawnych. Do niedawna prawno finansowe było integralną częścią prawa administracyjnego, jednak w konsekwencji rozrostu polityki pieniężnej, stało się ono oddzielną gałęzią prawa. Warto nadmienić, że prawo finansowe nie jest skodyfikowane w regulacji normatywnej. Głównymi źródłami prawa finansowego są ustawy odnoszące się do poszczególnych działów prawa finansowego. Wszelkie normy prawa finansowego mają charakter dwustronnych (imperatywno-atrybutywny). Oznacza to, że normy te określają zarówno uprawnienia stron, jak i nałożone na nie zobowiązania. Rozpatrując różnice pomiędzy prawem finansowym a prywatnym należy wymienić: cel, sposób regulacji oraz pozycja prawna podmiotów.

Praca

Znalezienie dobrej pracy po studiach – nie trzeba chyba mówić, że słowa te budzą prawdziwe przerażenie u większości studentów w Polsce. Nic jednak dziwnego, bowiem mamy obecnie do czynienia z dość dziwną, ale równocześnie zupełnie powszechną sytuacją – wielu ludzi decyduje się po skończeniu liceum na kontynuowanie nauki nawet wówczas, gdy nie mają nawet trochę sprecyzowanej wizji tego, co chcą robić w przyszłości. Dlatego też wybierają kierunki na podstawie różnych często błędnych opinii licząc, że sam fakt posiadania wyższego wykształcenia zapewni im dobre zajęcie. Fakty są jednak zupełnie inne – pracodawcy coraz częściej dostrzegają, że o wiele ważniejsze jest doświadczenie oraz realne umiejętności, niż ukończone wcześniej studia. Z tego też powodu wielu świeżo upieczonych absolwentów wyższych uczelni doznaje prawdziwego szoku, bowiem uświadamia sobie, że często cała kilkuletnia nauka poszła zupełnie na marne. Jak uniknąć takich sytuacji? Przede wszystkim nie warto wybierać się na studia tylko i wyłącznie dlatego, że wszyscy inny to robią – trzeba po prostu sprecyzować to, co chce się robić w życiu a potem do tego dążyć, bez względu na to czy potrzebne jest do tego wykształcenie, czy też nie.